Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

Multihulls Denmark er ikke ansvarlig for holdninger tilkendegivet under Forum.
Alle debattører er ansvarlige for egne indlæg.
Redaktionen kan til enhver tid fjerne indlæg uden varsel.


4 af 6 forslag til generalforsamling trækkes tilbage

Følgende mail er sendt til formanden:

Hej Per Mørch

Vi tilbagetrækker hermed 4 af de 6 forslag, vi tidligere har fremsendt til generalforsamling 2010. Det drejer sig om

Forslag 2: Nyhedsformidling og profilering
Forslag 3: Strategi for udvikling af klubbens aktiviteter
Forslag 4: Kontingentstruktur
Forslag 5: Fra frokost til aktivitetsrelaterede omkostninger

Begrundelsen for at trække forslagene tilbage er følgende:

De første 5 fremsatte forslag er retningsskabende for bestyrelsesarbejdet. Af disse forslag vurderer vi, at kun forslag 1 vedrørende sikring af kontinuitet i måling og administration af måling og måleregler gennem overdragelse til DS må være i de fleste medlemmers interesse, hvad enten de er kapsejlende eller ikke.

Vi vurderer at forslagene 2-5 vil pålægge den siddende bestyrelse at forvalte en retning for klubben, som ikke udspringer fra bestyrelsen selv, hvorfor forslagene ikke vil have særligt gode livsbetingelser. Da vi ikke selv har mulighed for at stille op til bestyrelsen pga forpligtelser i andre sportsrelaterede foreninger, finder vi det rigtigst at trække forslagene fra generalforsamlingen.

Til gengæld vil vi gerne udarbejde et forslag til ranglistesejladser (forslag 6) såfremt bestyrelsen ønsker vores bidrag.

De hermed tilbagetrukne forslag er fortsat et udtryk for, hvad vi ser som væsentlige elementer til at udvikle Danske Flerskrogssejlere, til en nutidig og moderne repræsentant for den forskellighed, som flerskrogssejlads af enhver art udgør til den mere traditionelle monohullede sejlsport. Forslagene er en del af det nye brændstof, som på tidssvarende vis skal understøtte den følelse af særegenhed, som var grundlaget for etablering af klubben, og det engagement, som var drivkraften i de første mange år af klubbens historie.

Vi tror ikke at disse forslag i sig selv er et tilstrækkeligt grundlag for en fornyelse - de er blot elementer.
Flerskrogssejlads er i rivende udvikling. Ikke bare internationalt (hvem fulgte ikke med i AC?) men også i Danmark. Tuco søsætter et spektakulært projekt i dette forår, Formula 28-feltet er genoplivet og vores forudsigelse er, at der vil være rekordmange flerskrogsbåde med til Fyncup i 2010.
Det skal vi som klub være ellevilde over, understøtte (sikker håndtering af måleri og måleregler), udnytte, råbe højt om, være nysgerrige på - til gavn for fremme af flerskrogssejlads.

På samme måde som Tour de France har udviklet cykelteknologien til gavn for menigmand, vil alle disse forskellige flerskrogsprojekter smitte af på vores måde at sejle på, via nyudvikling i design, i grej og i sejl, hvadenten vi er tursejlere, tursejlere med kapsejladsinteresse eller mere hardcore kapsejlere, hvad enten vi sejler på 2 eller 3 skrog.

Vi synes at det er bestyrelsens vigtigste opgave, at navigere i alle disse muligheder der byder sig, for at understøtte aktiviteterne og finde veje til at bruge disse aktiviteter som en unik løftestang til at fremme flerskrogssejlads i sin helhed. Det er strategien, der skal sætte retning, afgrænse og engagere.
De tilbagetrukne forslag er til fri afbenyttelse, såfremt bestyrelsen vurderer, at de kan hjælpe en revitalisering på vej.

med venlig hilsen
Bo Manley og Henrik Voldsgaard

Forfatter Manley/Voldsgaard (16. marts 2010, 22:28)
 


Sidst opdateret 11. maj 2014