Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

Multihulls Denmark er ikke ansvarlig for holdninger tilkendegivet under Forum.
Alle debattører er ansvarlige for egne indlæg.
Redaktionen kan til enhver tid fjerne indlæg uden varsel.


Hvad mon formandsskabet vil ?

Fremtiden bør ikke være hvad den har været

Tak for bladet - jeg synes det er et rigtigt godt blad. Der er både noget til drømmene for de, der vil på de store have og for de, der er lidt til de alternative projekter i baghaven. Da jeg var nået til sidste side sad jeg alligevel tilbage med oplevelsen af, at mangle det jeg finder allervigtigst, nemlig aktualitet og noget der peger fremad. Jeg ved det ikke er nemt at lave blad og jeg ved det ikke er nemt at få nogen til at skrive, men jeg tror heller ikke det nogen sinde bliver rigtigt interessant (for mig), så længe jeg ikke oplever at bladet har en funktion i at forme også fremtiden for flerskrogssejlads i Danmark eller inspirere til aktiviteter, forbedringer eller ..... - i morgen, næste år eller om 5 år. Fortiden er ofte mest interessant hvis historier eller erfaringer herfra enten kan anvendes til at afhjælpe aktuelle problemstillinger for flerskrogssejlere, gøre mig dygtigere, eller kan anvendes som inspiration for klub og sejlere i et fremtidsperspektiv.
Personligt finder jeg især fremtiden interessant al den stund, at jeg har planlagt at tilbringe rigtigt meget tid netop der.

Hvad mon de vil?

Siden generalforsamlingen har jeg set frem til, at I som nyt formandsskab ville løfte sløret for, hvad I vil bruge de to ypperste stole til på vegne af flerskrogssejlerne i Danmark - hvilke visioner har I? hvilke initiativer har I brændt for at tage, men som det tidligere formandsskab ☺ stod i vejen for? Hvilke initiativer har I tænkt jer at tage for at varetage foreningens overordnede opgave, der jo er fremgår af formålsparagraffen?:
At fremme interessen for flerskrogssejlads.
At fremme fælles sejladsarrangementer.
At fremme sikkerheden og den konstruktive standard.
At holde forbindelse med internationale klubber.
Indtil videre har Hilligsøe kun argumenteret for et formandsskifte med afsæt i en tilsyneladende uacceptabel kørepenge-regning på 1100 kr, der var den reelle omkostning ved den daværende formands forberedelse til generalforsamling med bl.a. besøg på Tuco. Det sker få minutter inden samme Hilligsøe som næstformand inviterer de af medlemmerne, der er mødt op til generalforsamling, til affodring på en nærliggende restaurant. Det er en tolkning af økonomisk ansvarlighed og et forsvar for anvendelsen af foreningens penge til indfrielse af formålsparagraffen, som man vist skal hedde Hilligsøe for at begribe.

En ubærlig indadvendthed

Vi har en klub der lider af en næsten ubærlig indadvendthed. Centralt står et formandskab der tilsyneladende ikke har mange ideer om, hvilken rolle Multihulls Denmark kan og skal spille i alt det der sker inden for flerskrogssejlads – bare i Danmark. Vi har et blad, der af sparehensyn kun må læses klubbens medlemmer af økonomiske hensyn (hellere spise middag på klubbens regning end trykke og distribuere blade til fx danske sejlklubber !). Vi skal ikke have et udstillingsvindue på bådmesser fordi der ingen det ingen effekt har! Og vi har en hjemmeside, hvor den første handling det nye formandskab foretog var, at lukke flest mulige data om klubben inde bag en kode kun for medlemmer. Fx kunne udenforstående ikke se noget som helst om måling i en længere periode, hvilket indebar, at fx sejlmagerne ikke kunne arbejde med flerskrogsdesign.
Endeligt må der ikke investeres i en mere dynamisk hjemmeside, hvor medlemmerne hurtigt kan kommunikere nyheder, resultater osv. fordi det så vil utvivlsomt vil vise sig, at bladet er overflødigt.
Debatten er død og interessen for at dele erfaringer er stort set ikke eksisterende. Der er ingen tvivl om, at en del skyldes en håbløs hjemmesidestruktur der ikke understøtter ’dele-aktiviteter’ og et generelt elendigt debatklima Det seneste år er der i gennemsnit startet 1 ny tråd hver måned med i snit 5 indlæg (en del af disse kan faktisk ikke engang kaldes egentlige indlæg).
Der er hensat kr. 100.000 som sikkerhed for et træf, der gennemføres hver 5. år, og som ikke har flere danske deltagere end der er tilmeldte flerskrogsfartøjer til det årlige FynCup.
En del af de hensatte midler kunne med fordel investeres i en modernisering af klubbens virke i retning af at opfylde formålsparagraffen – herunder kommunikationsmulighederne.
Så vidt jeg kan se er også medlemsskaren skrumpet – om end ikke voldsomt, men det er da tankevækkende i en tid hvor flerskrogssejlads er eksponeret i pressen mere end nogen sinde før. Gir det nogen tanker, at 4 nye medlemmer er kr. 1100 + 100?
Det hele er så absurd, at vi valgte at reaktivere vores egen hjemmeside og lægge måleskemaer etc. op der. Vi fik så også muligheden for at få et sted hvor vi og andre kan skrive lidt aktuelt og lægge billeder op – men hvorfor skulle det være nødvendigt? (www.trimaraner.dk).

De tvivlsomme generalforsamlingsbeslutninger

Senest har Hilligsøe i en kommentar til Mørch beskrevet en generalforsamlingsbeslutning om, at der kun må udbetales kørepenge til et bestyrelsesmøde pr år med samkørsel. Det står hen i det uvisse, hvornår den stammer fra – jeg kan ikke finde den i de blade der er tilgængelige på hjemmesiden. Måske eksisterer den virkeligt, men stammer fra en anden tid og kræver revision. På samme måde blev det på en tidligere generalforsamling hævdet, at hensættelsen af kr. 100.000 til IMM er en generalforsamlingsbeslutning, hvilket ikke fremgår af de tilgængelige referater. Det drejer sig sandsynligvis om en (tvivlsom) administrativ disposition.
For et par år siden foreslog vi et program for re-vitalisering af klubben, som bl.a. indebar et nyt formandskab (men ikke det vi fik). Resten af programmet har siden været frit til rådighed for den siddende bestyrelse. Jeg har imidlertid på fornemmelsen, at det også regnes for en generalforsamlingsbeslutning, at dette program blev nedstemt, som følge af at den daværende formand ikke ønskede at forlade stolen. Men det er ikke tilfældet.
I det hele taget har generalforsamlingsreferaterne været af tvivlsom karakter i den tid jeg har været medlem. De har sjældent afspejlet de centrale brudflader og dermed de forskellige holdninger, der gives udtryk for. Blot for at tage et eksempel fra sidste generalforsamling hvor der refereres følgende: ’ Der var enighed om at bladet er vores klubhus og at information forsvinder såfremt, der kun er hjemmesiden’. Og nej, det er vi jo ikke enige om. Meget skrives unuanceret, mens andre væsentlige ting udelades.

Formand for alle, eller…?

To af de generalforsamlingsbeslutninger, der står til troende, og som peger fremad, drejer sig dels om overgangen til TEXEL og arbejdet med at få DS til at overtage administrationen af målereglen.
Derfor er det med stor forundring jeg konstaterer, at den nye formand til Fyn Rundt Classic 2012 fra Kerteminde vælger at sejle under IOMR som klubben har fravalgt til fordel for TEXEL. Det er jo helt uforståeligt, al den stund at begge både tilmeldt under IOMR jo med et målebrev kunne sejle i TEXEL-løb. Fravalget sender et signal om at formanden for Multihulls Denmark ikke støtter op om de bestræbelser, der i måleudvalget er på at skabe velorganiserede kapsejladsforhold for klubbens medlemmer og for flerskrogssejlads i Danmark generelt.
For afslutningsvist at drage en parallel til det aktuelle amerikanske valg (uden sammenligning i øvrigt) udtalte Obama, at han når han bliver valgt, ikke kun skal være præsident for demokraterne, men for alle amerikanere. Dette må også gælde for formanden for en klub med mange forskellige interesser (’etniciteter’ ☺).
Men måske er der bare tale om den forvirring, der kan opstå når kasketterne er mange. I dette tilfælde kan det jo være vanskeligt både at være formand for Multihulls Denmark og medlem af den konkurrerende klub. Men måske forberedes der en sammenlægning? Jeg har vanskeligt ved at se hvordan det skulle tolkes ind i formålsparagraffen.

Smid hæmskoene

Opfordringen er lige så præcis som den er kort: ’Smid hæmskoene’, forsøg at få et overblik og stil følgende 2 udfordrende spørgsmål:
1. Hvad fanden sker der egentligt i Multihulls Denmark og omegn?
2. Hvad gør vi for at imødekomme formålsparagraffen
Det sidste er vel det et formandskab skal måles på, eller …? Der er brug for nogen der vil trække et spor, eller sikre at andre trækker spor, der på tidstypisk vis, kreativt og konstruktivt tager formålsparagraffens udfordringer op.
Jeg vil opfordre til, at formandsskabet bruger en hel del kørepenge på at mødes med henblik på at undersøge, om der overhovedet kan vrides nogle perspektiver ud for flerskrogssejladsen i Danmark, eller om det liv der endnu er tilbage i klubben fortsat skal sive ud sammen med bogholderiet.

Forfatter Henrik Voldsgaard (5. november 2012, 12:22)

Hvad mon formandsskabet vil ?
» Re: Hvad mon formandsskabet vil ? (Anja, 10-11-2012 20:55)
» Re: Hvad mon formandsskabet vil ? (Helle Veland, 10-11-2012 21:01) 


Sidst opdateret 11. maj 2014