Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

                        Generalforsamling
                                  For
                      Danske Flerskrogssejler
 
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag d. 24 marts 2007 kl. 15:
 
                       Helsingør amatør Sejlklubs lokaler
     Dagsorden:
  1. Valg af dirigent: Jørgen Hansen
 
  1. Formandens beretning: Står andet sted i bladet.
 
  1. Kassererens Beretning: Bjarne gennemgik regnskabet, på vores nye projekter, det var flot og let forståeligt, der var næsten ikke nogle spørgsmål til. Der blev klappet som godkendt.
 
  1. Fastsættelse af kontingent: Så fortalte Bjarne at økonomien var så god af vi ikke skulle sætte kontingentet op. Vi mente for nogle år siden at det skulle op, pga. af vi skulle have IMM i 2007, men efter nærmer granskning, kan Bjarne fastslå, at det ikke er nødvendigt, så gik vi videre til, at foreslå generalforsamlingen at næste års kontingent skulle være det samme som i år altså 350 kr. det var der bred enighed om, så der klappes som godkendt.
 
  1. Kapsejlads og måleudvalg:
A: Status på måling og race. Fremtidige tiltag for 2007.
B: Måling 2007- Texel.
C: Målerseminar forår 2007 og konsekvens af dette.
 
Der er i øjeblikket målt 17 fartøjer, samtlige er til Texel og IOMR.
I dette forår er der på nuværende tidspunkt 7 både der vil måles, det kan være, at der er flere, da nogle målerbrev er udløbet,
På målerbrevene i år vil der være IOMR, Lys og Texelmål.
 
 Dan har arbejder på at lave et dansk texel- program, og det er lykkes, (så Dan er jo et godt eks. På en hårdt arbejdende målkordinator, det bliver svært at efterfølge ham, men han har jo mange år på bagen endnu. Godt gået Dan).
Målerseminar var noget Per Mørch og Dan skulle lave her i foråret, men desværre var der ikke nogle datoer der passet, det kommer???????????????.
Se hele Dan beretning andet sted i bladet.
Vi skal jo til det, Kapsejlads Fyn rundt ingen problemer (Bogense) , men, men desværre ser jeg inden generalforsamlingen, at Sjælland Rundt ikke vil have flereskrogssejler med, jeg får en hel del mail med mange gode forklaringer på hvorfor de ikke vil have os med, men jeg skiver til SR om der er problemer at have os med, Kenneth Sørensen fra HAS skriver hurtigt tilbage, de har valgt at fokusere på halv både og det er jo ikke fordi vi ikke kan li os, nej tværtimod – de har været nødtil at skære sejladsen til, så den passer til deres ressourcer.
Men hvis jeg kan skaffe en pæn gruppe, så vil han prøve arrangere et flerskrogsløb (det må siges Kenneth og den gamle formand John Svendsen havde os inde i SR. De er desværre gået af.).
Men Kenneth Sørensen slutter sin mail serie af med at skrive, at han vil prøve at sende en fra klubben ( HAS) til generalforsamlingen.
Her er det, en gammel kenning kommer på banen, Kim Daugstrup mange årigt medlem og leder af Sjælland Rundt.
Han skal så forklare, hvorfor vi ikke kan komme med til SR.
Som alle store taler begynder han, at undskylde at han lige har indtaget en frokost så det kan godt være at han snubler over nogle ord, Kim prøver at forklare at SR skal være bred og folkelig og der er vi ligesom ikke regnet med, der kommer en god diskussion ud af det, men det er lige som om der er de gamle tangenter der kører, vi for da noget positivt ud af det, for Kim forslår at vi kan da sejle Hesselø rundt, så kommer vi da ud at sejle den dag, man prøver at sige, det er jo ligesom ikke SR, og det er Kim da godt klar over, men det er hvad han kan tilbyde, Kim takker af, og vi skal jo også videre med generalforsamlingen.
Men jeg vil da lige tilføje at Kim kom efter generalforsamlingen, og forklaret mig at vi skam ikke var de eneste der var blevet afvist, der var da osse windsurfer, kano og kajakkerne, de kunne ikke komme med SR de var skam også blevet afvist.
Ja, der kan man jo bare se, i bagklogskaben klare lys kan man jo godt se det,??????????????
Vi lader den lige stå.
Jeg kan så oplyse, at der er en svensk klub der gerne vel lave en SR på samme dato, men vi skal lige have min.5 både før det bliver arr. i kan bare tilmelde jer hos Povl Schmidt.
 
  1. IMM 07 samsejlads etc. 09 Danmark, hvor????????????
     
IMM 07 Samsejlads vi kunne jo skrive på vores web site hvordan man selv vil tage der op,
Jeg kan jo lige sige at jeg starter d. 14/7 fra Helsingør, men der var ikke nogle, der ellers sagde noget, men det kan i jo på weben.
 
IMM 09 Vi holdte jo generalforsamlingen i Helsingør, for at få et kik, om vi kunne være der, jeg havde ansøgt havnen om stævnet IMM i 2009 og Benny Carlsen og hele hans hold bag er med på idéen med det samme, jeg har sådanne set kun fået opbakning fra havnen.
Benny og Bestyrelsen var før generalforsamlingen ude og se på tingene, og bliv enige om at der skulle flyttes nogle både, og det er Benny ikke så glad for, da han også skal tage hensyn til bådejerne, på GF blev der talt for og i mod, der var faktisk kun medlemmer der var bange for at der ikke var plads nok, for omgivelserne var nær det perfekte, men man blev enige om at det er op til bestyrelsen, hvad det skal blive. Helsingør ????????????eller ?????????????.
 
  1. Valg.
 
På Valg:           Jørgen Hansen
                          Ole Winterskov
                          Bjarne Jensen
                          John Andersen
Alle blev valgt, med en enorm jubel, der blev klappet.
 
  1. Indkomne forslag.
 
Der var ikke kommet nogen forslag.
 
 
  1. Eventuelt.
  
Der var ikke noget, men der var et meget støjende frokost selskab, som forstyrret generalforsamlingen, man kunne godt tage lidt hensyn, men det havde man valgt ikke at gøre. Det er ærgerligt, men fejlen er min. Vi burde have rykket til et bedre sted og det gjorte vi, da der var spisning bag efter, jeg fik lov til at bruge Jollehuset som Sebastian med hård men retfærdig hånd styrer, Sebastian er yngling sejler og er træner for optimisterne i Has, tak til han, for de super gode faciliteter han lånte os.
Der blev gået til den, vi fik spist op, og der blev snakket, grint og snakket, man skulle tro at vi min. Var 100 personer der men vi var kun 33 pers. Til spisning de andre skulle noget andet.
De var alle (tror jeg) enige om at det var en dejlig aften, med kik til Kullen og Kronborg, så kan man dårligt få det bedre.
Jeg vil gerne sige tak til alle, fordi i fik generalforsamlingen til at gå glat igenmen til tros for støjen.
 
Referent: Povl Schmidt  

Sidst opdateret 29. april 2007