Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

Referat af Generalforsamling Danske Flerskrogsejlere 20/3 Kolding Sejlklub

 

1                                       Valg af dirigent: Ole Freitag blev valgt og konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt!

2                                       Formandens beretning: Godkendt

3                                       Kasserens beretning: Godkendt

4                                       Punktet blev rykket til pkt.9a, da nogle stillede forslag kunne have konsekvens for kontingentfastlæggelse

5                                       Målekoordinator Jørgen Hansen gjorde rede for status. Nogle både var målt i efteråret for at lette tidspresset her i foråret. De nye målebreve vil blive udsendt inden for den nærmeste fremtid.

6                                       Valg: Povl Schmidt og Henrik Hilligsøe havde valgt at stoppe ved dette valg. De fik megen applaus for deres store indsats igennem mange år. Jannik Kortzen valgtes til nyt bestyrelsesmedlem.

7                                       IMM evalueringen viste igen at der var megen positiv tilbagemelding og økonomisk havde stævnet balanceret.

8                                       Bladet: Undertegnede meldte klart ud, at han mente, at vi burde beholde blad i papirformat. Der var en lang debat for og imod og en debat omkring indhold, strategi og formål med bladet. Vi landede på følgende:

-         Vi beholder et blad i papir format.

-         Vi anlægger en offensiv strategi. A: Udadvendthed for at imødekomme mulige medlemmer i eksisterende klubber. B: En terminologi der ikke er for indforståede. C: Kontakt til Hobie Cat forening og andre jolle- flerskrogsbåde.

-         Af samme grund sætter vi oplaget op, så bladet kan sendes til sejlklubber med mere end 100 medlemmer.

-         Vi forsøger at finde en professionel redaktør

-         Vi forsøger at finde en professionel journalist.

-         Journalisten skal være opsøgende og medtænke vores strategi

9                                       Indkomne forslag: A: Der indledes en kontakt med DS for at få dem til at måle vore både. Jørgen tager kontakten til DS og koordinerer med Henrik Voldgaard og Bo Manley. B: Der oprettes en Rangliste kapsejlads række. Bo manley og Henrik Voldgaard. De referer i blad og på hjemmeside.

    9.a    Kontingent fastsættelse: Vi havde en drøftelse af prisen på de initiativer der skulle sættes i værk og kunne konstatere at de kunne indeholdes i et kontingent der kunne sættes 50 kr. ned. Kontingent for 2011 altså 300/200 kr

10.    Eventuelt: Anja vil tage initiativ til: Prøv en Flerskrogsbåd, hun vil forsøge at få det 3 steder i landet og samle folk der vil lægge båd til!

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Og jeg takker ligeledes dirigenten og deltagere for en god og livlig generalforsamling,

 

Per Mørch

Sekretær / Formand for Danske Flersskrogsejlere

 


Sidst opdateret 25. marts 2010