Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

Lillebælt lukkes i perioder for al sejlads.

Perioderne er fra mandag den 26. maj og frem til torsdag den 26. juni, hvor Lillebælt i perioder bliver spærret.
Der er planlagt 10 lukninger af hver 4 timers varighed.

Spærringen sker i forbindelse med nedtagning af en række store højspændingsmaster.

"Bæltet spærres af for de sejlendes sikkerheds skyld, men vi spærrer kun af i op til fire timer ad gangen i 10 dage
i den periode. Vi beklager for de gener, vores arbejde må medføre. Samtidig anmoder vi alle sejlende om at holde
sig orienteret om forholdene i området i denne periode"
, siger projektleder Bjarke Jensen fra Energinet.dk i en
pressemeddelelse.

Der udstationeres afviserbåde i vandet umiddlebart øst for Den Gamle Lillebæltsbro og ved Gals Klint. Det forventes
at arbejdet med hvert kabel tager 2 dage. En dag til forberedelser og en til nedfiring af kabler. 
Spærringen sker når de 10 højspændingskabler, der ikke længere er i brug sænkes til bunden af Lillebælt.
Efterfølgende trækkes kablerne i land på den jyske side og oprulles.
 
Energinet.dk har planlagt ti afspærringer fra kl. 10 til 14 disse dage:

26. maj, 28. maj, 3.juni, 10. juni,12. juni, 16. juni, 18. juni, 20. juni, 24. juni og 26. juni

Vejrforhold og uforudsete hændelser kan medføre ændringer i afspærringsperioderne.
Hold derfor øje med siden her, som opdateree forud for hver afspærring.

Afspærringen vil blive meddelt i Efterretninger for Søfarende.
Få dagen inden arbejdet begynder, vil navigationsadvarslerne blive gentaget med de seneste detaljer og eventuelle
ændringer.

Under arbejdet udsendes navigationsadvarsler på VHF kanal 16, DR teksttv side 428 og Søfartsstyrelsens SejlSikkert app. Du kan downloade appen til iPhone i Appstore eller til Android i GooglePlay.

 


Sidst opdateret 1. juni 2014