Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              TEXEL administreres af Dansk Sejlunion fra 2013

 

Torsdag d. 15. november blev jeg kontaktet af DS formand Hans Natorp med nyheden om, at Dansk Sejlunion har besluttet at efterkomme vores ønske om, at DS fremover skal varetage administrationen af flerskrogssejlernes  måleregel: TEXEL.

Overtagelsen sker med overgangen til 2013, og arbejdet med at lægge selve regneark mv. op på DS' hjemmeside starter efter årsskiftet.

 

Der kommer i næste uge en besked om dette på DS' hjemmeside.

 

Aftalen er, at vi får betingelser på linje med kølbåds-sejlerne, hvilket indebærer betaling af en årlig kapsejladslicens. Det finder vi helt rimeligt.

 

Teknisk Udvalg i DS bliver udvidet med 2 medlemmer. Vi har meldt Jørgen Hansen og Bo Manley ind på disse 2 pladser. Vi har i forløbet været i tæt dialog også med formanden for Teknisk Udvalg - etableringen af underudvalget er derfor allerede godt i gang.

 

DS åbner for, at flerskrogsbåde kan blive målt af et udvalg af klubmålere rundt om i landet.

Jørgen Hansen m.fl. har givet tilsagn om at lave et par måleseminarer hhv. øst og vest for Storebælt for disse målere. Det skal bare planlægges. Den lokale måler i Århus har allerede givet tilsagn.

 

Vi ser det som Dansk Sejlunions anerkendelse af, at TEXEL er den centrale måleregel for flerskrogssejlads i Danmark, og vi ser det samtidigt som en anerkendelse af flerskrogsbådenes stadigt større betydning for udvikling af sejlsporten – også her  i landet.

 

Beslutningsprocessen har taget godt to et halvt år.

Det har krævet en del møder, rigtigt mange mails og en telefonisk kontakt minimum en gang pr. måned som supplement.

Jørgen Hansen, Bo Manley og undertegnede har i hele forløbet været i tæt dialog om udviklingen. Vi har delt kommunikationen og vi har løbende drøftet, hvorledes vi skulle agere og kommunikere.

 

Vi valgt at holde kortene ret tæt til kroppen for ikke at risikere at forkerte ting kom ud. For at sige det mildt har det været en meget vanskelig opgave at få målingen over i DS.
Der har i DS været både centrale tilhængere og centrale modstandere af overflytningen.  Denne konflikt har været rigtigt svær at håndtere, og vi har simpelthen været bange for at der undervejs blev lækket noget til offentligheden om dette spil, da det i sidste ende ville gøre tingene endnu vanskeligere, end det var i forvejen.

 

Nok om det - det vigtigste er at det er lykkedes.

 

Det sidste tryk kom i torsdags, hvor formanden lovede at tage temaet op på bestyrelsesmøde i DS. På baggrund af dette møde har vi så (d. 15. nov.) fået det endelige tilsagn.

 

Jeg synes der er god grund til at rette en tak til DS-formand Hans Natorp for en konstruktivt og vedvarende  indsats for, at denne beslutning blev mulig. Det er nu op til flerskrogssejlerne at støtte op om, at implementeringen i DS skal lykkes.

 

Vi arbejder videre med den måleansvarlige om overdragelsen, får lavet en plan der sikrer en jævn fordeling af målere i landet, og får etableret en back-up til deltagerne i Teknisk Udvalg. Det er fortsat op til flerskrogssejlerne at håndtere samarbejdet med den overordnede TEXEL-organisation.

 

En glædens dag

 

De bedste hilsener

Henrik Voldsgaard


Sidst opdateret 30. januar 2013