Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              

Historien om   "INTERNATIONAL MULTIHULL MEETING" forkortet til IMM.
Af Jannik.

Stiftende møde.
I 1976 afholdtes  til et styremøte  ved Gøteborg, hvor IMM udvalget blev dannet. Deltagerne i mødet var Helge Ingeberg (som havde taget initiativet til mødet) fra Norsk Flerskrog Sejlklub, Bengt Hellquist fra Vaestkustens Flerskrogsseglare og Ib Jensen og Lars Oudrup fra Danske flerskrogssejlere.

Her blev det aftalt, at der hvert andet år skulle afholdes et træf for flerskrogsbåde. Arrangementet skulle gå på skift mellem de tre flerskrogsklubber. Det første stævne, 1977, blev overladt til Vaestkustens Flerskrogseglare.
Vaestkustens Flerskrogseglare, baseret i Gøteborg, var en underafdeling af Sveriges Catamaran och Trimaran Seglare (SCTS), som var mest domminerende i Stockholmområdet.
Man mente, at det var fornuftigst at nøjes med at satse på området fra nedre mellem-Danmark til Oslofjorden og Gøteborg således, at ingen af de tre klubbers medlemmer skulle sejle alt for langt.
Alligevel deltog der adskillige både fra Stocholm og Finland.

I 1985 kom Multihull Deutchland, (Vest) Tyskland, med i turnussen.
Tyskerne havde virkelig bakket op om IMM, og havde ytret ønske om at være med i arbejdet.

I 2001 eksisterede Vaestkusten Flerskrogseglare pludselig ikke mere. Moderklubben, Sveriges Catamaran och Trimaran Seglare tog over og kom med i turnussen i stedet.

IMM 2005 fandt sted i Riga.! Letterne ville så gerne prøve at lave et IMM. De organiserede et fremragende stævne.
Men det blev ikke aftalt  at de skal være med i turnussen.


Stævnernes form og udvikling.
Det primære i stævnerne skulle være selve det at se andres både og møde andre flerskrogssejlere. Publikumsvenlig kapsejlads skulle også finde sted. Stævnerne skulle naturligvis annonceres således at mange mennesker kunne få  lejlighed til at se, hvad flerskrogsbåde i grunden var for noget.

Den gang var ukendskabet til flerskrogsbåde nemlig meget stort. Mange (ikke alle) sejlere - og havnemyndigheder-  mente, at de ikke var "rigtige både" Modvilljen var omfattende - og i enkelte tilfælde - direkte fjendtlig!
Efterhånden har meget ændret sig. Flerskrogsbåde er i høj grad blevet kostbare og avancerede produktionsbåde og anerkendt som værende særdeles anvendelige og sødygtige fartøjer - både til lyst- og erhvervsejlads.
Flerskrogsbåde er ikke længere udelukket fra de større kapsejladser (næsten) og køl- og flerskrogssejlere taler generelt pænt om og til hinanden.

Ånden i IMM skulle bare være være afslappet og overbærende. Klubberne ville ikke ind i et prestigeræs, hvor det gælder om at det ene land skal overgå det andet i prangende (og dyre) indslag.
Stævnerne er blevet justeret noget med tiden: Der er eksperimenteret med varigheden ligefra en hel uge til bare fra fredag til søndag. Til sidst blev perioden fastsat fra torsdag til søndag. Hvornår på sommeren IMM skulle foregå har der været mange foreslag - det skulle jo afpasset efter de enkelte landes ferieperioder.

Det er vigtigt at få et godt samarbejde med den lokale sejklub, turistbureauet, havnemyndighederne handelsstanden, politikeree, presse og TV og - ikke mindst - velvillige sponsorer!

Konklusion.
Udviklingen har været en fornøjelse! Der været over 100 deltagende flerskrogsbåde til flere af stævnerne.
Der er også kommet mange aktiviteter til.

Det er svært at fremhæve nogen stævner frem for andre. De har alle været gode, men forskellige.

Så her en liste over 30 års succes:

Alle IMM'er, som Norge Sverige, Tyskland og Danmark  samt Letland har samarbejdet om.
Hvert IMM har været omtalt i DF's medlemsblad. De fleste er angivet nedenfor.


IMM77 Hanø Sverige                     omtalt i DF-Blad nr. 2
IMM79 Bogense Danmark             omtalt i DF-Blad nr. 5
IMM81 Stavern Norge                    omtalt i DF-Blad nr. 8-9-10-11
IMM83 Ockerø Sverige                  omtalt i DF-Blad nr. 12-14-15
IMM85 Bandholm Danmark           omtalt i DF-Blad nr. 21-22-23-24
IMM87 Stickenhørn Tyskland        omtalt i DF-Blad nr. 27-28-29
IMM89 Horten Norge                      omtalt i DF-Blad nr. 32-34-35
IMM91 Øckerø Sverige                  omtalt i DF-Blad nr. 38-39-40-43
IMM93 Ishøj Danmark                    omtalt i DF-Blad nr. 46-48-49-51
IMM95 Altefaer Rugen Tyskland   omtalt i DF-Blad nr. 50-51-53-54-55-56-57
IMM97 Sandefjord Norge               omtalt i DF-Blad nr. 61-62-63-65
IMM99 Æbeltoft Danmark              omtalt i DF-Blad nr. 69-71-72-73-74
IMM01 Karlskrona Sverige            omtalt i DF-Blad nr. 79
IMM03 Wismar Tyskland               omtalt i DF-Blad nr. 89-91
IMM05 Riga Letland                       omtalt i DF-Blad nr. 95
IMM07 Frederikstad Norge            omtalt i DF-Blad nr. 98

IMM09 København Danmark        omtalt i DF-Blad nr. 100-........

                            
                              Se selv fortsættelsen - reserver datoerne.

Sidst opdateret 4. juni 2008