Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              


Udlevering af gratis stander:

Der udleveres standere til medlemmerne i lige år. På grund af de stigende portopriser udsendes standerne ikke automatisk til alle.

Udlevering er sket på generalforsamlingen i marts 2018.

Såfremt du ønsker en stander har du mulighed for at få en udleveret på en af følgende måder:

·         Såfremt en fra bestyrelsen er til stede på forårets træf er der mulighed for udlevering af stander, kontakt gerne bestyrelsen inden træffet for at sikre at der er nogen til stede og at vedkommende har standere med

·         Fremsendelse af frankeret svarkuvert til Henrik Christensen – porto kr. 10,00 fremsendt som almindelig post med 5 dages omdeling.

·         Overførsel af porto kr. 10,00 til foreningen – husk at angive hvad betalingen dækker

Næste standerudlevering vil være på generalforsamlingen i 2020.

Udlevering sker til A-medlemmer og pensionister, som har betalt kontingent på udleveringstidspunktet. 

Såfremt man er i kontingentrestance på udleveringstidspunktet, fremsendes der ikke stander, når kontingent er betalt.Mulighed for køb af stander:

Der kan købes klubstander, såfremt dette ønskes

     Pris kr. 50,- + forsendelse Kr. 10,-

Beløbet indbetales til klubbens konto med angivelse af navn, medlemsnummer samt at der er tale om køb af stander.
Der udsendes ikke stander før betaling er indgået.
 


Sidst opdateret 21. juni 2020