Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              


Klubben har 3 typer af medlemskab:

A-medlem 
Ordinært medlemmer - betaler fuldt kontingent
gælder også for efterlønnere

(Folke) Pensionist-medlem
Ordinært medlem - betaler lidt nedsat kontingent
kræver man har nået den (til enhver tid gældende) offentlige pensionsalder

Par-medlem
Ordinært medlem - nedsat kontingent
kræver man er ægtefælle/kæreste/samboende med et medlem, der betaler fuldt kontinget
man får ikke foreningens blad eller udleveret stander men har ellers samme rettigheder som alle andre medlemmer

Sidst opdateret 3. januar 2016