Facebook      Multihulls Denmark         logo MDK hjemmeside                             

                                                                                                      

                                              


Dele af denne hjemmeside er kodet.

På den kodede del af hjemmesiden ligger referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, klubbens regnskaber,
klubbens blade, medlemslister. Alt sammen noget som ikke behøver at være frit tilgængeligt for alle.

Kode udsendes til alle medlemmer som har betalt kontingent.
Kode for 2015 er udsendt.

Da koden udsendes pr. mail, vil den kun komme til de medlemmer, hvor vi har registreret en mail-adresse,
og hvor den mailadresse også er fungerende.

Hvis man ikke har betalt sit kontingent på tidspunktet for udsendelse af kode, vil kode blive oplyst, når kontingent
er betalt.

Såfremt du har betalt kontingent og ikke har modtaget en kode, er du velkommen til at kontakte klubbens sekretær via mail.

Sidst opdateret 27. februar 2015